• newsreader
  • Nyhetsläsare Winden

Få bättre betalt för elen

2014-10-29

SERO har i samarbete med sektion småskalig vindkraft undersökt möjligheten att få bättre elavtal i samband med mikroproduktion. Den förfrågan som skickades ut om ett gemensamt utbud för mikroproducenter fick ett positivt bemötande från ett tiotal företag, men det gick inte att få till ett ramavtal eftersom det bedömdes ge för stora administrativa kostnader. Projektet har ändå gett flera intressanta lärdomar, som kan vara till nytta för att få bättre betalt för överskottsel som man säljer från småskaliga anläggningar.

En lärdom är att man ofta kan få bra villkor i de fall då ett lokalt företag har både det lokala elnätet och elhandel i samma koncern. Därför kan det vara lämpligt att börja fråga dem, om man har den möjligheten. 

I vissa fall kan man också få relativt bra betalt för ursprungsgarantier. Ett exempel är att E.ON lär betala 25 öre/kWh för ursprungsgarantier då de köper el från Österlenvinds solcellsanläggning (förutom spotpris på el och elcertifikat). Ett annat exempel är att Telge Energi lär betala 30 öre/kWh för ursprungsgarantier från solkraft. 

Dessutom har Vattenfall presenterat ett erbjudande, att de betalar spotpris + 1 krona per kWh, exklusive moms, för överskottsel. De hanterar i detta fall inte elcertifikat eller ursprungsgarantier, men hindrar inte att man exempelvis säljer elcertifikat till någon annan. Vattenfall har satt den övre gränsen för detta erbjudande till 100 A och överskottet får inte överstiga egen förbrukning under ett år. Nätbolag kan dock ha en gräns på 63 A för förenklad hantering. Läs mer om Vattenfalls erbjudande genom att klicka på knappen nedan.

Läs mer om Vattenfalls erbjudande

WindEn Sweden AB  
Tel. + 46(0) 732-613 888 E-post: info@winden.se