• newsreader
  • Nyhetsläsare Winden

Skatteregler för mikroproduktion

2014-10-29

sektionens webbsida för Småskalig Vindkraft har de tidigare publicerat klarlägganden om mikroproduktion från Skatteverket, vilka de avser uppdatera med de senaste rönen. Nyligen har de sett att man på Skatteverkets webbplats kan söka på "mikroproduktion" och då hittar en sida om elproduktion med solceller. Beskeden där bör vara giltiga även för småskalig vindkraft. Bland annat står där att om man säljer el måste man betala moms på den ersättning man får.

Läs mer på Skatteverkets webbplats

WindEn Sweden AB  
Tel. + 46(0) 732-613 888 E-post: info@winden.se