• newsreader
  • Nyhetsläsare Winden

Skattereduktion införs

2015-01-07

Vi har nåtts av beskedet att skattereduktionen för mikroproduktion klubbades av riksdagen den 3 december 2014 och börjar gälla från den 1 januari 2015. Hela denna nyhet handlar därför om de aktuella skattefrågorna som berör bland annat småskalig vindkraft.

Beslutet innebär att ett skatteavdrag införs på 60 öre/kWh, baserat på hur stort överskott av el från egen förnybar elproduktion som matats ut på nätet. Några av begränsningarna är:

  • man kan inte få skattereduktion för fler kWh än man tagit ut (köpt) i samma uttagspunkt under kalenderåret
  • underlaget för skattereduktionen får inte överstiga 30 000 kWh, vare sig per person eller per anslutningspunkt
  • säkringen får inte vara över 100 A

Det finns dock även andra skatteregler, som kan minska intresset för mikroproduktion.

Företag måste, om de säljer el, betala energiskatt för sin egen elproduktion. Det är en fallgrop som gör att den totala skatten för ett företag kan öka om de skaffar mikroproduktion. Lantbruk har dock möjlighet att få tillbaka energiskatt, men det innebär ett visst krångel.

Den som säljer el måste alltid betala moms på den ersättning man får, vilket innebär att många behöver registrera sig hos Skatteverket för momsbetalning.
Systemet innebär tyvärr betydande administration för många inblandade.
Dessutom finns vissa ouppklarade mätfrågor gällande skattereduktionen.

I sektion småskalig vindkraft har vi försökt uppmärksamma myndigheterna på detta. Nu när skattereduktionen införs tycks synpunkterna inte ha tagits tillvara, utan den gamla regeringens förslag gick igenom utan finslipningar.

Sammanfattningsvis blev det inte vad vi hoppats.

Det måste bli mycket enklare med mikroproduktion. Förhoppningsvis blir det trots allt möjligt att ersätta skattereduktionen med nettodebitering en dag. Om nettodebitering görs månadsvis så kan vindkraften ha fördel av att den brukar producera som mest på vinterhalvåret.

Sektion småskalig vindkrafts webbsida har nu uppdaterats om de nya relgerna och där finns kan man bland annat läsa vad som framkom om energiskatt, då vi med Skatteverkets hjälp utredde detta under 2014.

Källa: Svensk-vindkraft.org

 

WindEn Sweden AB  
Tel. + 46(0) 732-613 888 E-post: info@winden.se