• Certification
  • Certifiering

Certifiering

WindEn 45 är det första och enda gårdsverket i världen över 20 kW som har klarat MCS-certifieringen gällande i Storbritannien, där stora krav ställs på kvalitet, säkerhet och prestanda.

Ackrediteringen gör det möjligt för kunder i Storbritannien att erhålla inmatningstariffer, dvs betalt för sin småskalig energiproduktion.

Vindkraftverket är även certifierat enligt standarden för Små Säkra Vindkraftverk (IEC 61400-2:2006, EN61400-2: 2006) och har fått Interteks certifikat för europeisk produktsäkerhet (S-märket).

Certificate No: INT WT21367, Wind Turbine

WindEn Sweden AB  
Tel. + 46(0) 732-613 888 E-post: info@winden.se