• Maintenance and spare parts
  • Underhåll och Reservdelar

Underhåll och Reservdelar

Underhåll

WindEns kraftverk är konstruerade för ett minimalt underhåll med få rörliga komponenter. Vidare erbjuder WindEn ett serviceavtal och utför en årlig kontroll av ditt gårdsverk för att säkerställa en lång livslängd.

Enligt ”AFS2000:06, Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om mast- och stolparbete krävs att servicearbete ska utföras av minst två personer. WindEn arbetar enligt denna föreskrift men det betyder att du som kund tillsammans med en vän som genomgått en utbildning för klättring i mast över 13 m får lov att utföra enklare service, som exempelvis oljebyte.

Du som kund lär dig snart hur verket låter dagligen. Ifall ett avvikande ljud uppstår kontaktar du WindEns servicepersonal för att identifiera felkällan.

För att säkerställa säkerheten är våra gårdsverk försedda med godkänd fallskyddsutrustning samt en arbetsplattform, som underlättar servicearbetet och den som utför servicen kan känna sig trygg. WindEns servicepersonal har med sig egna säkerhetsselar men du som kund kan köpa till en egen sele som kan användas vid egenutförd service för den som genomgått utbildning. Denna sele häktas fast i en skyddsvajer, som medför att du klättrar i masten med trygghet.

Verkets skyddskåpa fälls upp som en motorhuv och alla väsentliga komponenter är lätta att komma åt. Detta medför att service kan utföras på ett tryggt och smidigt sätt.

Vid planerat underhåll för gårdsverken används en checklista med punkter som väl matchar vårt försäkringsavtals regelverk. Detta för att säkerställa en hög driftsäkerhet och lång livslängd.

Reservdelar

Eftersom gårdsverken ska fungera under en mycket lång tid är framtida tillgång på reservdelar mycket viktig för alla våra vindkraftverk. Därför använder vi oss utav välrenommerade europeiska leverantörer som levererar standardkomponenter. Med andra ord säkerställer vi kvalitén på verken, vi har närhet till reservdelar och håller därmed nere materialkostnaden.

Service

WindEn Sweden AB  
Tel. + 46(0) 732-613 888 E-post: info@winden.se