• Översikt
  • Översikt

Steg för steg

Bygg, installation & driftPrövningsprocessInledande skedeDefinition

Beskrivning av steg för steg

Gårdsverk tillhör kategorin småskalig vindkraft, på dessa sidor beskriver vi processen hur man går till väga för att skaffa ett gårdsverk från inledande skede till drift av verket. Vi går även igenom de dokument som krävs för att man ska få installera ett gårdsverk. Om ni har mer tankar eller frågor kring vad som gäller kan ni vända er till vår FAQ-sida där vi summerat de vanligaste frågorna och svaren.

WindEn Sweden AB  
Tel. + 46(0) 732-613 888 E-post: info@winden.se